Bang Media

UBURYO BWO KUBWIRA UMUKOBWA KO UMUKUNDA


Uburyo bwo kubwira umukobwa ko umukunda
par Bangambiki

Nibucya mwaraye mumenyanye uzamuhamagare

Naguterera igiparu uzaseke

Mubwire ko ujya umukumbura

Mutelefone umubwire ko wari urimo kumutekerezaho

Muture umuvugo

Byinana na we

Mushyire uturabo nta mpamvu igaragara

Mwandikire akabaruwa ko kumusuhuza

Ntukibagirwe anniversaire ye kandi umushyire akantu kamushimishije

Igihe murimo kuganira mutungure umusome

Musohokane ku kagoroba ni bwira mwirebere inyenyeri

Mubwire akabanga utarabwira undi muntu

Mubwire ukuntu ari igitego mu bakobwa

Mubwire ko umukunda


UBURYO BWO KUBAKA INGO

Iyi Dossier IGITUBA.ORG kirayikesha umusomyi Amable PARFAIT . Uwaba afite igitekerezo cyangwa ikibazo yamwandikira. Mwemerewe kutwoherereza inkuru ariko mukirinda inkuru zanditswe n'abandi kandi bagifiteho uburenganzira. Hari inkuru nziza ubonye wasaba uburenganzira umwanditsi wayo mbere yuko tuyitangaza.